Uzm. Dr. Esengül Kayan

2007 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimini Marmara Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilimdalında 2008-2014 yılları arasında tamamladı. Uzmanlık sonrası devlet hizmeti yükümlülüğünü 2014-2016 yıllarında Çanakkale Devlet Hastanesinde yaptı. 2016 yılında bir yıl özel hastanede çalıştıktan sonra İstanbul Psikoloji ve Danışmanlık Merkezini kurmuştur. 2017 yılından itibaren özel muayehanesinde uzman psikoterapist ve özel eğitimcilerden oluşan multidisipliner bir ekiple çocuk, ergen ve ailelere ruh sağlığı hizmeti vermektedir.

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesidir.  İstanbul Rumeli Üniversitesi Klinik Psikoloji Yükseklisans Programında misafir öğretim üyesi olarak vaka süpervizyonu dersleri vermektedir.

Psikoterapi Eğitimleri

Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapi Eğitimi (2017-2021) Teorik seminerler, grup süpervizyonu ve bebek gözlemi eğitimini tamamlamış, bireysel vaka süpervizyonlarına devam etmektedir.

Bilişsel Davranışçı Terapiler (200 saat teorik ve süpervizyon eğitmi) Prof. Mehmet Zihni Sungur, 2008-2010

Psikodinamik Terapiler 2008-2013  ( Prof. Dr. Doğan Şahin İstanbul Üniversitesi ) 2008-2013

Psikodinamik Kuramlar Kursu. Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğu. Türk Çocuk ve Genç Derneği. 2017.

Zihinselleştirmeye Dayalı Aile Terapisi. Helen Brasnetti. Cathy Troup. Anna Freud Centre. Ocak-Mayıs 2016.

Zihinselleştirmeye Dayalı Ergen Terapisi.Trudie Rossouw. Anna Freud Centre. Mayıs 2017.

Bağlanma Temelli Aile Terapisi. Suzanne A. Levy. (An Introductory Workshop Webinar) Ocak 2017.

Zihinselleştirmeye Dayalı Çocuk Terapisi. Anna Freud Centre. Kasım 2017. Londra. Birleşik Krallık.

Yetişkin bireylerde EMDR. Doç. Dr. Burhanettin Kaya. 2017

Çocuk ve Ergenlerde EMDR Uygulamaları. Dr. Luisa Rangel. 2019 2016-2017 yıllarında 6 ay boyunca Doç. Dr. Celal Odağ ve Uzm. Dr. Cemal Dindar tarafından yürütülen etkileşim grubuna katılmıştır.

Ulusal dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile kaygı belirtileri ilişkisi. Sebla Gokce, Ayse Burcu Ayaz, Ayse Rodopman Arman, Esengul Kayan, Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:103-111. doi: 10.5350/dajpn2015280202.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. DEHB’li Çocukların annelerinde erişkin DEHB belirtileri ve bağlanma. Yasemin Tarzdeh Yulaf, Cahid Orengul, Alperen Bıkmazer, Esengul Kayan, Meral Berkem, Osman Sabuncuoglu. 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Nisan 2010, Bodrum.
 2. Familyal Hipomagnezemi olgularında kognitif ve psikososyal değerlendirme. Tülay Güran, Ayşe Arman, Teoman Akçay, Esengül Kayan, Zeynep Atay, Serap Turan, Abdullah Bereket. 14. Ulusal Pediatrik Endokrin & Diyabet Kongresi, Ekim 2010, Muğla.
 3. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Alt tipleri arasında anksiyete belirtilerinin dağılımı. Neşe Perdahli Fis, Esengül Kayan, Duygu Murat, Onur Tuğçe Poyraz, Mustafa Yasin Irmak, Ayşe Büyükdeniz, Ayşe Rodopman Arman. 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağılığı ve Hastalıkları Kongresi, Nisan 2012, Bolu.
 4. Kabuki Make-up Sendromu ve Yaygın Gelişimsel bozukluk komorbiditesinde ilaç tedavisi: Vaka takip    Mustafa Yasin Irmak, Duygu Murat, Esengül Kayan, A. Tuğba Bahadır, Neşe Perdahlı Fiş, Osman Sabuncuoğlu, Ayşe Arman. 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Nisan 2012, Bolu.
 5. Kaygı Bozukluğu olan ergenlerde somatik şikâyetler ve çevre ve ailesel faktörlerle ilişkisi. Esengül Kayan, Neşe Perdahlı Fiş, Meral Berkem. 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağılığı ve Hastalıkları Kongresi, Mayıs 2013, Edirne.

Bilimsel Çalışmalar

Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Cognitive and psychosocial development in children with familial hypomagnesaemia. Guran T, Arman A, Akçay T, Kayan E, Turan S, Bereket A. Magnesium Research 2011 Mar;24(1):7-12 (Science Citation Index Expanded kapsamındadır)
 2. Negative outcomes in attention-deficit/hyperactivity disorder comorbid with oppositional defiant disorder. A. B. Ayaz, M. Ayaz and E. Kayan (2015). Irish Journal of Psychological Medicine, 32, pp 307-312. doi:10.1017/ipm.2014.91. (PsycINFO, PsycFIRST, Scopus… kapsamındadır)

 

 1. Oxytocin System Social Function Impacts in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Ayşe Burcu Ayaz, Mutlu Karkucak, Muhammed Ayaz, Sebla Gokce, Esengul Kayan, Elif Erol Güler, Belma Doğan Güngen, Tugba Didem Yildiz, Gökhan Ocakoğlu (2015). American Journal of Medical Genetics Part B: Neuropsychiatric Genetics 168B:609–616. (Science Citation Index, Science Citation Index Expanded… kapsamındadır)
 2. Association Between Age of Beginning Primary School and Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics 38.1 (2017): 12-19.

Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

 1. The distribution of anxiety symptoms among attention deficit hyperactivity disorder subtypes. N. Perdahli Fis, D. Murat, E. Kayan, A. Rodopman Arman. IACAPAP 2012- 20th World congress , July 2012, Paris.
 2. Cognitive distortions, executive functions, and attentional bias in children with anxiety disorders. Esengül Kayan, Neşe Perdahlı Fiş, Pınar Ay. 15th Interbational Congress of ESCAP-European Society for Child and Adolescent Psychiatry, July 2013, Dublin.
 3. Does oxytocin receptor gene polymorphism play a role in the social functioning of children with attentiondeficit/hyperactivity disorder A. Ayaz, M. Karkucak, M. Ayaz, S. Gokce, E. Kayan, E. Erol Güler, B. Dogan Güngen, T. Yildiz, G. Ocakoglu, T. Yakut. 16th International Congress of ESCAP European Society for Child and Adolescent Psychiatry, June 2015, Madrid, Spain.
 4. Does the age of beginning primary school affect attention deficit hyperactivity disorder symptoms? S. Gökçe, Y. Yazgan, B. Ayaz, C. Yusufoglu, S. Sen, E. Kayan, G. Carkaxiu Bulut, H. Aslan, A. Sancak, C Dedeoglu. 16th International Congress of ESCAP European Society for Child and Adolescent Psychiatry, June 2015, Madrid, Spain.
 5. Does the Age of Beginning Primary School Affect Attention Deficit Hyperactivity Disorder Symptoms? Sule Yazgan, Sebla Gokce,Yanki Yazgan, Burcu Ayaz, Esengul Kayan, Gresa Carkaxhiu Bulut, Canan Yusufoglu, Secil Sen, Ozgur Konuk, Ceyda Dedeoglu, Iraz Korezlioglu and Merve Evcil. American Academy of Pediatrics, October 2015, Washington, DC, USA.
 6. Persistence and prevalence of ADHD in elementary school children. Sebla Gokce, Yanki Yazgan,Burcu Ayaz, Gresa Charxaiu, Herdem Aslan Genç, Esengul Kayan, Ender Atabey, Seval Yılmaz, Umut Kaytanlı, Didem Ayyildiz, Burcu Yıldırım, Canan Yusufoğlu, Elif Akin, Tuğçe Poyraz . 6th World Congress on ADHD.April 2017, Vancouver, Canada.