Çalışma Alanlarımız

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Otizm Spektrum Bozukluğu
Gelişim Geriliği
Öğrenme Güçlüğü
Disleksi/Disgrafi/Diskalkuli
Akademik Başarısızlık
İletişim Bozukluğu (Dil Bozukluğu, Kekemelik)
Sosyal İletişim Bozukluğu
Konuşma Geriliği
Tik Bozukluğu/ Tourette Sendromu
Hareket Bozuklukları
Ergenlik Dönemi
Ayrılık Kaygısı/ Okul reddi
Sosyal Anksiyete/Sosyal Fobi
Selektif Mutizm (Seçici konuşmazlık)
Panik Bozukluk
Özgül Fobiler
Depresif Bozukluklar
Bipolar Bozukluk
Yeme Bozuklukları
Davranış Bozuklukları
Dürtü Kontrolü ile İlişkili Bozukluklar
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Psikotik Bozukluk
Dışa Atım Bozuklukları (Enürezis/Enkoprezis)
Uyku Bozuklukları
Bağlanma Bozuklukları
Travma ile İlişkili Bozukluklar
Ebeveyn-Çocuk ilişkisi
Disosiyatif Bozukluklar /Konversiyon
Somatizasyon Bozukluğu
Cinsiyet Hoşnutsuzluğu
Çocuk ve Ergenlerde Kimlik ve Kişilik Gelişimi