Hakkımızda

İstanbul Psikoloji ve Danışmanlık Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Uzm. Dr Esengül Kayan tarafından 2017 yılında kurulmuştur. Çocuk, ergen ve ailelerle çalışan psikiyatri, psikoterapi ve özel eğitim uzmanlarından oluşan multidisipliner bir ekiptir.

Psikiyatrik muayene ve takip, psikanalitik çocuk ve ergen psikoterapisi, otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, özel öğrenme güçlüğüne yönelik özel eğitim, tanı ve değerlendirme de kullanılan psikolojik değerlendirmeler ve bilişsel testler hizmet alanlarımızdır.

İstanbul Psikoloji ve Danışmanlık Merkezi’nde ön telefon görüşmesi ile başvurunuz alınır ve ilk değerlendirmeyi yapacak uzmana yönlendirilirsiniz. Bundan sonraki adımda gerekli görülürse diğer uzmanlarımızın da görüşleri alınır ve/veya onlarla da randevu planlanır. İdeal olan önce psikiyatri uzmanın muayene etmesidir. Psikiyatri uzmanı tanı ve tedavi planlanmasından sonra gerekli görürse psikolog ve/veya özel eğitim uzmanına yönlendirir. Böyle bir durumda süreç uzmanlarca beraber planlanır ve takip edilir.

Bu süreçlerin bir kısmı kurumumuz dışında başlamış olabilir. İstanbul Psikoloji ve Danışmanlık Merkezi’ne yönlendirilmiş olabilirsiniz. Böyle bir durumda merkezimizdeki uzmanlar ekip olarak çalışmanın deneyimi ile farklı uzmanlık alanlarındaki meslektaşlarıyla, eğitim-öğretim merkezleriyle, okul ve eğitim kurumlarıyla işbirliği yapmakta, destek ve danışmanlık vermektedirler.

Yrd. Doç. Dr. Esengül Kayan
Çocuk ve Ergen Psikiyatristi